Reuma patiënten vereniging.

Onder het motto:      ”Patiënten voor pati­ënten”

willen wij werkzaam zijn in het belang van alle reumapatiënten, door hen:

Met elkaar in kontact te brengen, waardoor zij onder meer ervarin­gen kunnen uitwisselen.

Informatie en voorlichting te (la­ten) geven.

Zo nodig te stimule­ren tot activiteiten.

Om belangen van de reuma patiënten zo goed mogelijk te behartigen worden contacten onderhouden met reumatologen en reumaverpleegkundigen.

De reuma patiënten vereniging regio Meppel is aangesloten bij het Reumafonds.

Er zijn contacten met andere reuma patiënten verenigingen in het land.

Het Reumafonds behartigt de belangen van de reumapatiënten op landelijk niveau.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voorlichting over reumatische aandoeningen, verwijzing naar hulpverleners en instanties.

Maandelijkse contactavond, ontspanning en informatie.

4 maal per jaar een contactblad.

Jaarlijks reisje.

Als de leden dit wensen, thuis en in het ziekenhuis bezoeken.

Wie kunnen er lid worden?

Personen met reumatische aandoeningen en hun partners.

Wij verstrekken U graag informatie over onze vereniging.